Dalsze rozmowy Prezesa NRA dot. funkcjonowania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, odbył kolejną rozmowę z SSO Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego, która dotyczyła planowanych przez ministerstwo sprawiedliwości dalszych wdrożeń funkcjonalności w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.

Rozmawiano m.in. o ułatwieniu sądom sprawnego przypisywania spraw do pełnomocnika procesowego. Zgodnie z informacją przekazaną przez SSO Wojciecha Łukowskiego ma to usprawnić podawanie w pierwszym piśmie procesowym numeru legitymacji oraz składanie wniosku o udzielenie dostępu do sprawy. 

Zgodnie z postulowanym jeszcze w czerwcu br. przez Prezesa NRA wprowadzeniem elektronicznego urzędowego poświadczania odbioru pisma procesowego [czytaj pismo], ministerstwo zleciło do opracowania przez programistów przygotowanie funkcjonalności portalu poszerzonej o tę możliwość.

Prezes Rosati po raz kolejny przekazał też koordynatorowi dalsze uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania portalu zgłaszane przez adwokatów, a także wskazał na pilną potrzebę przygotowania dalszych rozwiązań informatycznych, które umożliwią realizację doręczeń elektronicznych za pośrednictwem tego portalu w sposób eliminujący chaos oraz niedostatki rozwiązań legislacyjnych i informatycznych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry