Dane nt. prób zwalniania z tajemnicy adwokackiej są niekompletne

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Naczelnej Rady Adwokackiej z pytaniem o dane nt. stosowania wobec adwokatów art. 180 paragraf 2 kpk i postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec adwokatów, w związku ze składaniem przez nich zeznań po zwolnieniu z tajemnicy adwokackiej. 

W odpowiedzi, NRA stwierdza, że okręgowe rady adwokackie, a co za tym idzie, Naczelna Rada Adwokacka, nie mają kompletnch danych nt. wszystkich przypadków podejmowania prób ingerowania w zasadę tajemnicy adwokackiej. Adwokaci nie mają bowiem obowiązku przekazywania takich informacji organom samorządowym, stąd w przeważającej części spraw tego nie czynią, załatwiając je we własnym zakresie. Zachodzi więc uzasadnione przypuszczenie, że przypadki procesowego dążenia organów ścigania i sądów do zwolnienia adwokatów z zachowania tajemnicy adwokackiej, spotykane są o wiele częściej, aniżeli wynika to z uzyskanych dotychczas danych - czytamy w liście do RPO.

NRA nie mogła zatem sformułować jakichkolwiek kategorycznych i ostatecznych wniosków.

(czytaj cały list)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/