Decyzje o praktykach aplikanckich w sądach i prokuraturach podejmowane na szczeblu lokalnym

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało Naczelną Radę Adwokacką o decyzji dotyczącej centralnego zawieszenia szkoleń dla aplikantów adwokackich i radcowskich w sądach powszechnych i prokuraturach.

Zdaniem MS, decyzje o zawieszeniu szkoleń w związku z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego podczas pandemii powinni podejmować prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych, prokuratorzy okręgowi oraz dziekani izb. Decyzje powinny uwzględniać aktualną sytuację epidemiologiczną oraz warunki lokalowe.

Ministerstwo tym samym poparło rekomendacje Naczelnej Rady Adwokackiej. Temat ten był omawiany 1 kwietnia br. na posiedzeniu Prezydium NRA. Wówczas Prezydium zarekomendowało, aby decyzje zapadały na szczeblu lokalnym, pomiędzy dziekanami okręgowych rad adwokackich, prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych oraz prokuratorami okręgowymi z zachowaniem najwyższych standardów ochrony sanitarnej aplikantów.

czytaj pismo z MS

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry