Dobre praktyki cyberbezpieczeństwa w pracy adwokata i kancelarii

  • Naczelna Rada Adwokacka przyjęła i rekomenduje „Dobre Praktyki Dotyczące Cyberbezpieczeństwa w Działalności Kancelarii Adwokackich i Pracy Adwokata”.
  • Materiał przygotował Instytut LegalTech przy NRA.
  • Uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu NRA podjęła 14 stycznia 2023 r. podczas posiedzenia plenarnego.

 

Prace nad "Dobrymi Praktykami" Instytut LegalTech prowadził pod kierunkiem dyrektora, adw. Przemysława Barchana. Prowadzone były równolegle z pracami Naczelnej Rady Adwokackiej nad udostępnieniem odpowiednich narzędzi technicznych i rozwojem elektronicznego Systemu Obsługi Adwokatury (e-SOA).

W procesie cyfryzacji Adwokatury niezwykle istotne jest wsparcie najważniejszego obowiązku każdego adwokata – ochrony tajemnicy zawodowej.

Na „Dobre Praktyki” składają się zalecenia przedstawione w głównej części w formie tabel pogrupowanych według pól tematycznych wraz z ich rozróżnieniem na adresatów zawartych zaleceń, a także załącznik zawierający omówienie poszczególnych zaleceń. Główna część podzielona jest na wprowadzenie, rozdział I (zawierający zalecenia podstawowe dla wszystkich adresatów, w tym Kancelarii jednoosobowych) oraz rozdział II (zawierający zalecenia dodatkowe, przeznaczone dla pozostałych grup Kancelarii).

Z uwagi na poruszaną w „Dobrych Praktykach” materię, dokument ten będzie podlegał okresowym przeglądom i zmianom. Mając jednak na uwadze krótki cykl zmian technologicznych oraz wzrastający poziom cyber zagrożeń rekomendowane jest również regularne śledzenie aktualnych zaleceń instytucji zajmujących się tematyką cyberbezpieczeństwa (np. ENISA).

Za wkład pracy nad „Dobrymi Praktykami Dotyczącymi Cyberbezpieczeństwa w Działalności Kancelarii Adwokackich i Pracy Adwokata”, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA dziękuje członkom Zespołu ds. dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa Instytutu LegalTech: adw. Przemysławowi Barchanowi, adw. Paulinie Rzeszut, adw. Adamowi Baworowskiemu i adw. Piotrowi Warchołowi.

 

(pobierz uchwałę NRA nr 86/2023)


(pobierz Dobre Praktyki Dotyczące Cyberbezpieczeństwa w Działalności Kancelarii Adwokackich i Pracy Adwokata)Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry