Drugie posiedzenie Komisji Praw Człowieka NRA

Drugie posiedzenie Komisji Praw Człowieka odbyło się 12 czerwca 2021 r. w trybie zdalnym.

Omówione zostały dotychczasowe działania, a wśród nich w szczególności kwestie związane z opracowywaniem opinii amicus curiae do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i przystępowaniem przez Naczelną Radę Adwokacką do kluczowych polskich spraw zawisłych przed tym sądem.

Przedmiot dyskusji stanowił również problem monitorowania wizyjnego widzeń z adwokatem osób pozbawionych wolności, a także udział Komisji w realizacji projektów FLIGHTRISK, „Tour de Konstytucja”, dotyczących sytuacji małoletniego w wymiarze sprawiedliwości i innych inicjatyw o charakterze szkoleniowym.

Z kolei, w rezultacie majowego spotkania prezydium Komisji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, na 1 lipca 2021 r. zaplanowana została w Biurze RPO wspólna konferencja pt. „Procedury chore na COVID? Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i sądowoadministracyjną?”.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski