Drugie spotkanie Instytutu ds. LegalTech NRA

Drugie spotkanie członków Instytutu LegalTech Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 17 stycznia br. pod przewodnictwem adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA.

Omówiono prace zaplanowane na poprzednim spotkaniu oraz nakreślono z jakimi organizacjami, zrzeszającymi podmioty zajmujące się LegalTech, Instytut mógłby współpracować.

Przedmiotem spotkania były także postępy w projekcie przygotowywania standardów cyberbezpieczeństwa dla ochrony tajemnicy adwokackiej i obrończej. Zmapowane zostały obszary, na których Legaltech może służyć adwokatom. Omówiono projekt cyfrowej kancelarii.

Uzgodniono ścieżki komunikacji Instytutu oraz zakres i sposób przekazywania informacji, a także przedstawione zostały nowe obszary działania Instytutu i projekty, które szczegółowo zostaną omówione na kolejnym spotkaniu.
Na koniec określono terminarz projektów zaplanowanych na rok 2022.

Kolejne spotkanie Instytutu zaplanowano na 21 lutego 2022 r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry