Dyrektorka Amnesty International o kampanii „Odważni/Odważne”


Zespół do spraw Kobiet przy NRA zorganizował spotkanie z Draginią Nadażdin, dyrektorką polskiego oddziału Amnesty International w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej, 14 lipca. Spotkanie poświęcone było kampanii AI „Odważni/Odważne”. 

Wśród gości spotkania byli m.in. adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej i opiekun Zespołu ds. Kobiet przy NRA, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a także członkinie Zespołu: adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, adw. Marta Tomkiewicz, adw. Katarzyna Ząbkiewicz.

Spotkanie poprowadziła adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA.

Pani Draginia Nadażdin przedstawiła założenia nowej kampanii Amnesty International „Odważni/Odważne”. Coraz częściej bowiem aktywiści, obrońcy praw człowieka na całym świecie, sami narażeni są na represje, prześladowania, a nawet śmierć. Najwięcej takich zdarzeń ma miejsce w Ameryce Łacińskiej, a kilka dni temu świat obiegła także informacja o śmierci Liu Xiaobo, chińskiego aktywisty, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, który zmarł w więzieniu na raka.

Amnesty International zaczyna nową kampanię „Odważni/Odważne”, wzywając państwa do uznania pracy aktywistów, prawników, nauczycieli, dziennikarzy i innych, którzy upominają się o godność i równe prawa dla wszystkich ludzi. Organizacja wzywa również do zapewnienia wolności i bezpieczeństwa obrońcom i obrończyniom praw człowieka.

Draginia Nadażdin mówiła o tym, co można zrobić, by wspierać tę i inne kampanie Amnesty International, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują aktywiści na całym świecie. Ważne jest dokumentowanie przejawów prześladowania i represji oraz lobbowanie na rzecz ochrony obrońców praw człowieka. Dyrektorka AI podkreślała, jak ważne jest to, jakiego języka używają politycy w przestrzeni publicznej mówiąc np. o uchodźcach. Niezwykle istotna jest też praca edukacyjna z młodzieżą.

Mówiąc o metodach pracy Amnesty International, Draginia Nadażdin podkreśliła, że efektywne jest pokazywanie problemu poprzez skupienie się na przypadku konkretnej osoby. Istotne jest to, by reagować szybko. Zaznaczała też rolę Adwokatury w akcjach na rzecz obrony praw człowieka. O ile bowiem AI monitoruje sytuację na świecie i stara się szybko reagować, to właśnie prawnicy mogą wyjaśnić zawiłe sytuacje prawne i jaki skutek może przynieść dana zmiana legislacyjna.

Adw. Gajowniczek-Pruszyńska przypomniała o reakcjach Adwokatury, np. na sytuację prawników w Turcji, gdzie wielu adwokatów, ale również aktywistów o obrońców praw człowieka zostało aresztowanych.

Podczas dyskusji mówiono o płaszczyznach, na których Amnesty International może współpracować z Adwokaturą: przy organizacji szkoleń, symulacji rozpraw sądowych, a także w mediacjach. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/