Eksperci z Uniwersytetu Wrocławskiego dołączają do wspieranego przez NRA projektu FACILEX

  • FACILEX to finansowany przez Unię Europejską projekt, który polega na analizie wdrażania i stosowania europejskiego nakazu aresztowania, europejskiego nakazu dochodzeniowego, a także nakazów zamrożenia i konfiskaty w dziewięciu państwach członkowskich UE.
  • W ramach projektu powstanie strona internetowa udostępniająca odpowiednie przepisy oraz orzecznictwo unijne i krajowe, a także zapewniająca automatyczne doradztwo dla praktyków prawa.
  • Od grudnia 2022 r. do projektu dołączają eksperci z Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Wśród organizacji prawniczych z państw członkowskich UE projekt  FACILEX wspiera także Naczelna Rada Adwokacka.

Zespołem ekspertów z Uniwersytetu Wrocławskiego kierować będzie dr hab. Wojciech Jasiński, w skład wejdą dr hab. Karolina Kremens oraz prof. Agnieszka Frąckowiak-Adamska z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

FACILEX jest wynikiem współpracy Uniwersytetu Bolońskiego (koordynującego projekt), Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego, Uniwersytetu w Zagrzebiu, Uniwersytetu w Turynie, Uniwersytetu w Maastricht i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz APIS - wiodącej firmy dostarczającej systemy informacji prawnej i biznesowej w Bułgarii.

Projekt polega na analizie wdrażania i stosowania europejskiego nakazu aresztowania, europejskiego nakazu dochodzeniowego, a także nakazów zamrożenia i konfiskaty (rozporządzenie (UE) 2018/1805) - w dziewięciu państwach członkowskich UE (Bułgaria, Chorwacja, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia i Hiszpania).

Nie ogranicza się jednak do klasycznej analizy prawnej. Dzięki multidyscyplinarnemu zespołowi badawczemu z zakresu prawa karnego, informatyki i informatyki prawniczej, FACILEX ma na celu stworzenie swobodnie dostępnej, zasilanej sztuczną inteligencją, zintegrowanej i modułowej platformy internetowej oferującej dostęp do odpowiednich przepisów i orzecznictwa unijnego i krajowego oraz zapewniającej automatyczne doradztwo dla praktyków prawa w zakresie konkretnych scenariuszy współpracy sądowej.

Po wejściu na platformę użytkownicy otrzymają dostosowaną do ich potrzeb ocenę prawną potencjalnych wad współpracy i dostępnych środków zaradczych, z wyszczególnieniem wszystkich możliwych rozwiązań w odniesieniu do podanych parametrów. Platforma ta będzie również wspierać decydentów w ocenie poziomu harmonizacji krajowych ram prawnych i proponowaniu owocnych reform.

Projekt jest wspierany przez różne organizacje prawnicze z państw członkowskich UE, w tym Naczelną Radę Adwokacką i Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia.

Więcej o projekcie: https://digitaljustice.uwr.edu.pl/en/projects/facilex-2022/

FACILEX opiera się na wynikach badań wcześniejszego projektu CrossJustice finansowanego przez UE - https://digitaljustice.uwr.edu.pl/en/projects/crossjustice-2019-2022/


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry