#EtykiOdnowa: debata "Kreacyjna funkcja samorządu i stosunki koleżeńskie"

Piąta debata z cyklu poświęconego etyce adwokackiej odbyła się online na kanale YouTube Adwokatury Polskiej i profilu NRA na Facebooku 16 czerwca 2021 r. Poświęcona była tematowi „Kreacyjna funkcja samorządu i stosunki koleżeńskie”.

W debacie wzięli udział adw. Katarzyna Golusińska (doktor nauk prawnych, przewodnicząca Komisji do spraw równego Traktowania przy NRA, od 2019r. członkini Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA, a od 2013r. mediatorka Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członkini Zespołu do spraw kobiet od 2018r., w 2012 roku uhonorowana medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”), adw. Wojciech Gryboś (członek Komisji Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu przy NRA, wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej), adw. Leszek Cholewa (członek Izby Adwokackiej w Katowicach, wieloletni wykładowca dla aplikantów adwokackich i członek komisji ds. kolokwiów aplikantów adwokackich) i adw. Monika Kot ( od 2001r. nieprzerwanie pełniąca funkcje samorządowe Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, wieloletni wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich, jak również od lat pełniąca funkcję w Komisji do spraw konkursów krasomówczych i kolokwiów aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, w 2013 r. uhonorowana przez NRA odznaczeniem Adwokatura Zasłużonym, w latach 2016-2021 – wicedziekan ORA w Kielcach).

Debatę poprowadziła adw. Kamila Kwiecień (delegat Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej do Komisji Wizerunku przy NRA.)

Na cykl debat #EtykiOdnowa zapraszają Naczelna Rada Adwokacka i Komisja Wizerunku przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przy współudziale Komisji Etyki.

Nagranie debaty można obejrzeć na kanale YouTube: (przejdź do nagrania)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry