#EtykiOdnowa: debaty nt. reklamy i działalności publicznej adwokatów

Trzecia i czwarta debata z cyklu poświęconego etyce adwokackiej odbyły się online na kanale YouTube Adwokatury Polskiej i profilu NRA na Facebooku 2 i 9 czerwca 2021 r. Debaty poświęcone były reklamie i obecności adwokatów w życiu publicznym.

Trzecia debata, w ramach projektu nazwanego „#EtykiOdnowa”, nosi tytuł „Jeśli reklama… to jaka?”. W debacie wzięli udział  adw. Katarzyna Lejman (członkini Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu przy NRA, przewodnicząca Komisji Informacji Publicznej przy ORA w Warszawie), adw. Monika Tomiak (Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej, członkini Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu przy NRA), adw. Piotr Piesiewicz (członek Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu przy NRA) i adw. Mariusz Zelek (członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu).

Debatę poprowadziła adw. Alicja Maciejowska.

Link do debaty: (przejdź do nagrania)

Czwarta debata, w ramach projektu nazwanego „#EtykiOdnowa”, nosi tytuł „Działalność publiczna adwokatów”. W debacie wzięli udział adw. Joanna Szpiega-Bzdoń (członkini Komisji ds. Wizerunku, Komunikacji i działalności pro bono ORA Kraków oraz Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Turystyki i Sportu ORA Kraków. Współtwórczyni i członkini Koła ds. Kobiet przy ORA Kraków), adw. dr Miłosz Kościelniak-Marszał (członek Komisji Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu NRA, członek ORA w Częstochowie, przewodniczący Komisji ds. Wykonywania Zawodu przy ORA w Częstochowie), adw. Marcin Komar (zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury) i adw. Katarzyna Czech-Kruczek (wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce).

Debatę poprowadził adw. Jan Suchanek (przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych przy ORA Gdańsk, delegat Pomorskiej Izby Adwokackiej do Komisji Wizerunku przy NRA.)

Link do debaty (przejdź do nagrania)

Do udziału w cyklu debat zapraszają Naczelna Rada Adwokacka i Komisja Wizerunku przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przy współudziale Komisji Etyki.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry