Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza adwokatów do współpracy

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza do współpracy adwokatów. Przedstawiciele Fundacji spotkali się 13 grudnia z adw. Justyną Metelską, przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy NRA i adw. Arturem Pietryką, wiceprzewodniczącym tej komisji. Celem spotkania było omówienie współpracy w zakresie wzmocnienia ochrony praw małoletnich pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Przedstawicielkami Fundacji były: Justyna Podlewska - koordynator działu prawnego Fundacji oraz adw. Monika Horna-Cieślak. Na spotkaniu omawiano formy współpracy pomiędzy FDDS a NRA.  

Począwszy od 2010 roku w sprawach, w których sprawcą przestępstwa na szkodę dziecka jest jedno z rodziców, wprowadzona została instytucja kuratora procesowego dla małoletniego pokrzywdzonego. Fundacja wskazuje na potrzebę stworzenia listy adwokatów gotowych świadczyć pomoc prawną w tym zakresie. Z doświadczenia Fundacji wynika, iż istnieje potrzeba wsparcia kuratorów szkoleniami psychologiczno-prawnymi. Fundacja podejmuje się przeprowadzenia cyklu szkoleń na terenie całej Polski. Dla aplikantów adwokackich przygotowana zostałaby propozycja e-learningu nt. "Dziecko w procedurze". 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski