Gdańsk: Trybunał Konstytucyjny obchodził 30-lecie


W obchodach 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej uczestniczyli adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej. Uroczystości miały miejsce 16 i 17 października w Gdańsku. 

Początkowo obchody rocznicowe planowano zorganizować w Warszawie, w maju 2016 - 30 lat od wydania pierwszego wyroku Trybunału. Z uwagi na ograniczenie przez Sejm budżetu Trybunału Konstytucyjnego, obchody przeniesiono do Gdańska, korzystając z zaproszenia prezydenta tego miasta, Pawła Adamowicza.

Pierwszego dnia obchodów zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić powstające Muzeum II Wojny Światowej oraz działające już prężnie Europejskie Centrum Solidarności, w którym to Centrum, wieczorem, na zaproszenie prezydenta Adamowicza uczestnicy obchodów spotkali się na kolacji.

Zasadniczym punktem obchodów była zaplanowana na 17 października konferencja naukowa „Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych.” Prelegentami byli wybitni naukowcy, głównie konstytucjonaliści, a także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego - w stanie spoczynku i jeden aktualnie orzekający. Debata odbywała się w pięknych wnętrzach Dworu Artusa. W spotkaniu uczestniczyło około 300 zaproszonych gości z kraju i zagranicy.

Zanim doszło do merytorycznej debaty, swoje wystąpienia okolicznościowe mieli prezydent Miasta Gdańska, prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, prezesi sądów konstytucyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdawii, Ukrainy, a także sędzia Małgorzata Gersdorf, prezes Sądu Najwyższego oraz prof. Koen Lenaerts, prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prof. Gianni Buquicchio, przewodniczący Komisji Weneckiej.

Całodniowa debata podzielona była na dwie części. Warto podkreślić, że niezwykle sprawnym i błyskotliwym moderatorem całej konferencji był prof. Jerzy Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego. Na zakończenie miała miejsce dyskusja panelowa wokół tematu „Trybunału Konstytucyjnego jako strażnika wolności obywatela od strachu przed własnym państwem".

Wykłady prelegentów poświęcone były m.in. genezie powstania Trybunału oraz roli Trybunału jako organu konstytucyjnego w zakresie obrony i utrwalania takich praw, swobód i wartości, jak samorządność, własność, wolne wybory, gospodarka rynkowa, trójpodział władzy, wolność obywateli od strachu przed ubóstwem.

Choć to nie było celem jubileuszowej konferencji, to jednak w czasie debaty i dyskusji nie sposób było uniknąć odniesienia do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce oraz trwającego kryzysu konstytucyjnego.

Debata w ramach konferencji stała na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, a Gdańsk po raz kolejny okazał się miejscem niezwykłym. Przynoszącym nadzieję oraz wiarę w takie wartości jak wolność i solidarność.

adw. Sławomir Ciemny

Fot. Lupastudio

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry