GIIF przypomina o zapisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przypomina o obowiązkach adwokatów, radców prawnych, prawników zagranicznych i doradców podatkowych, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Do zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej należy m.in. inicjowanie działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z tym wystosował on pismo do Naczelnej Rady Adwokackiej z prośbą o rozpowszechnienie wśród adwokatów informacji o wybranych obowiązkach wynikających z ustawy.

(czytaj pismo GIFF nt. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)

Na stronie Ministerstwa Finansów, pod adresem: (zobacz link) publikowane są na bieżąco komunikaty Generalnego Inspektora dotyczące kwestii związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry