Głos Adwokatury podczas prac senackich komisji nad nowelizacją Kodeksu karnego

  • Nowelizacja Kodeksu karnego, uchwalona przez Sejm 7 lipca br., była przedmiotem prac połączonych senackich Komisji:  Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 19 lipca.
  • W opiniowaniu zmian w KK zaangażowani byli licznie adwokaci.
  • Głos zabrała także adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, przedstawiając stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej.
  • Prace połączonych komisji senackich nad nowelizacją Kodeksu karnego – wobec przeważających negatywnych opinii - będą kontynuowane 2 sierpnia.

Posiedzenie połączonych senackich komisji: Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, którego przedmiotem było rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm 7 lipca nowelizacji Kodeksu Karnego, odbyło się 19 lipca.

W posiedzeniu uczestniczyła i przedstawiła stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, adw. Dorota Kulińska.

W trakcie posiedzenia opinie dotyczące zmian przedstawili także przedstawiciele ekspertów, powołanych przez obie komisje senackie, w tym licznie reprezentowani adwokaci.  Przeważały negatywne oceny uchwalonych przez Sejm zmian, które przekazywali: adwokat prof. Jacek Giezek, reprezentujący zespół, w którym współautorami opinii byli adw. dr Dagmara Gruszecka oraz adw. dr Konrad Lipiński; adw. prof.  dr hab. Piotr Kardas oraz adw. dr Tomasz Snarski. Współautorem opinii zaprezentowanej przez dr hab. Mikołaja Małeckiego był m.in. adw. dr hab. Szymon Tarapata.

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich stanowisko przedstawił adw. dr Michał Hara, a w imieniu Fundacji Helsińskiej głos zabrał m.in adwokat Marcin Wolny.

Dzięki tak licznej reprezentacji ekspertów-adwokatów, głos Adwokatury był szczególnie wyraźny.

Pozytywne oceny przekazali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wobec przeważającej ilości negatywnych dla uchwalonej ustawy ocen, senatorowie postanowili gruntownie przeanalizować zgłoszone uwagi i zastrzeżenia, a posiedzenie połączonych komisji zostało przerwane do dnia 2 sierpnia br.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry