Hołd dla adwokatów i aplikantów adwokackich - uczestników Powstania Warszawskiego

Adwokatura, tradycyjnie, oddaje hołd adwokatom i aplikantom adwokackim, którzy wzięli udział w Powstaniu Warszawskim. W tym roku mija 77. rocznica jego wybuchu.

Powstanie Warszawskie trwało 63 dni. Rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o godzinie „W” (godz. 17.00), a zakończyło 3 października tegoż roku podpisaniem aktu o kapitulacji ze strony polskiej przez upoważnionych przez dowódcę Armii Krajowej gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego: płk. Kazimierza Iranek-Osmeckiego i ppłk. Zygmunta Dobrowolskiego, a ze strony niemieckiej przez gen. Ericha von dem Bacha-Zalewskiego.

Według szacunków, w powstaniu wzięło udział co najmniej 213 adwokatów i aplikantów adwokackich. Wśród nich znaleźli się m.in. adwokaci: Władysław Siła-Nowicki, Witold Bayer, Maria Budzanowska, Wiesław Chrzanowski, Helena Wiewiórska, Jadwiga Rutkowska, Tadeusz de Virion, Stefan Korboński, Anna Sobocińska-Lorenc, Zdzisław Krzemiński, Kazimierz Ostrowski, Tadeusz Perdzyński.

Na pytanie, dlaczego Adwokatura co roku konsekwentnie przypomina o Powstaniu i uczestniczących w nim członkach środowiska adwokackiego, odpowiedział w 2014 roku adw. Czesław Jaworski, dziś już nieżyjący redaktor naczelny pisma „Palestra”.

Czynimy to przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, aby szukać odpowiedzi na ciągle aktualne pytanie, czy za wartości takie jak wolność, niepodległość, suwerenność, godność człowieka i Polaka warto płacić nie tylko wolnością indywidualną, ale i narodową, a także ofiarą krwi i bardzo często ofiarą życia, barbarzyńskim zniszczeniem wielowiekowych dóbr kultury. Po drugie, aby oddać hołd wszystkim zabitym i pomordowanym oraz tym z mijających pokoleń, którzy podjęli walkę, na różnych odcinkach życia, w imię obrony zasad i wartości ponadczasowych, niezależnie od ponoszonych konsekwencji. Dotyczy to zresztą całego okresu II wojny światowej i wynikających z niej skutków, które dla Polski zakończyły się dopiero po roku 1989. Po trzecie, aby przypomnieć o wkładzie adwokatów i adwokatury, jako zbiorowości, w obronę wspomnianych wyżej wartości i budowę demokratycznego państwa, o czym niestety coraz częściej się zapomina.

Zgodnie z corocznym zwyczajem, 1 sierpnia 2021 r. przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej złożyli wieńce i znicze pod tablicą przy siedzibie NRA oraz przy monumencie przed Muzeum Powstania Warszawskiego.

Z kolei Dziekan ORA w Warszawie wraz z całą Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie oraz izbową  Komisją Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej zapraszają na uroczystość złożenia hołdu wszystkim bohaterom Powstania Warszawskiego pod tablicą znajdująca się na frontonie budynku siedziby ORA – 1 sierpnia o godz.16.40. Tablica upamiętnia Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy z całego kraju wezmą także udział w już 30. Biegu Powstania Warszawskiego ulicami stolicy, który zaplanowano na 7 sierpnia br. Każdego roku w biegu startuje silna grupa adwokacka.

Warto przypomnieć, że w 2019 r. Naczelna Rada Adwokacka wsparła finansowo oraz zainicjowała w środowisku zbiórkę funduszy na budowę pomnika gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. Pomnik – opatrzony tabliczką o patronacie NRA – stoi w warszawskim Parku im. Edwarda Rydza-Śmigłego.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry