Inauguracyjne spotkanie Instytutu LegalTech NRA

Inauguracyjne spotkanie członków Instytutu LegalTech Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 8 grudnia br. pod przewodnictwem adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dostrzegając jak duży wpływ zaczyna wywierać transformacja cyfrowa na wykonywanie zawodu adwokata, a także dostrzegając konieczną i pilną potrzebę cyfryzowania wymiaru sprawiedliwości podjęło decyzję o powołaniu Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, skupionego na analizach wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych przy dostarczaniu naszym klientom usług profesjonalnych.

Pierwsze spotkanie poświęcone było nakreśleniu założeń, celu i kierunków działania Instytutu oraz podziału pracy wśród jego członków.

Wstępnie określono także projekty zaplanowane na rok 2022.

Kolejne spotkanie Instytutu zaplanowano na 17 stycznia 2022r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry