Inauguracyjne spotkanie Komisji Zagranicznej przy NRA

Inauguracyjne spotkanie Komisji zagranicznej przy NRA odbyło się 15 czerwca 2021 r. w formie hybrydowej.

Spotkanie otworzył adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, podkreślając znaczenie i konieczność utrzymywania koleżeńskich, bliskich relacji z samorządami z Europy w celu kolektywnej ochrony praworządności i interesów niezależnych samorządów prawniczych, które stoją na straży obrony praw obywateli. 

Obecny na posiedzeniu Komisji adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA i opiekun Komisji z ramienia Prezydium NRA, podkreślał konieczność budowy wizerunku Naczelnej Rady Adwokackiej i Adwokatury Polskiej na arenie międzynarodowej.

Przewodniczący Komisji zagranicznej, adw. Wojciech Bagiński, przedstawił plan pracy na rok 2021 oraz cele, jakie stoją przed Komisją w tej kadencji. Podkreślił, że jednym z głównych zadań będzie aktywizacja i wsparcie wszystkich izb adwokackich w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych. W tym celu ustalono, że Komisja zorganizuje wraz z zagranicznymi partnerami szereg międzynarodowych staży, webinariów oraz konferencji, mających na celu umożliwienie i ułatwienie wszystkim chętnym adwokatom rozwój wiedzy, praktyki oraz sieci międzynarodowych.

NRA zamierza również aktywnie zawierać partnerstwa międzynarodowe z zagranicznymi samorządami prawniczymi. Komisja będzie również pomagać oraz wspierać Prezydium w reprezentacji NRA na świecie. Adw. Bartosz Grohman dodał, iż najważniejszym celem Komisji powinna być szeroka aktywizacja wszystkich zainteresowanych adwokatów w działaniach międzynarodowych, wykorzystywanie dostępnych ofert międzynarodowych szkoleń (od kilku tygodni na stronie adwokatura.pl są prezentowane wszystkie oferty szkoleń, jakie trafiają do biura NRA, co spotyka się z coraz większym zainteresowaniem) oraz bieżące i pełne informowanie środowiska adwokackiego o podejmowanych działaniach i inicjatywach.

Konieczna jest większa aktywność zarówno w CCBE, jak i UIA oraz innych organizacjach. Adw. Grohman serdecznie podziękował adw. Tomaszowi Wardyńskiemu za reprezentowanie Adwokatury Polskiej w IBA i nadsyłane sprawozdania.

W dyskusji zabierali głos wszyscy członkowie Komisji. Na spotkaniu obecni byli: adw. Joanna Budnowska, adw. dr Tomasz Cyrol, adw. Marita Dybowska-Dubois, adw. Małgorzata Krzyżowska, adw. Luigi Lai, adw. Paweł Matyja, adw. dr Tomasz Snarski, a także adw. Anna Masiota oraz adw. Tomasz Wardyński (stały przedstawiciel NRA przy International Bar Association).   

Z ramienia biura NRA w spotkaniu uczestniczyła pani Anna Paciorek. Przewodniczący Komisji, adw. Wojciech Bagiński zapowiedział stworzenie grupy komunikacyjnej w celu sprawnej komunikacji i dokonania podziału zadań na najbliższy czas. Kolejne spotkanie już wkrótce.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry