Inaugurujące spotkanie Komisji ds. równego traktowania przy NRA

Inaugurujące spotkanie Komsji ds. równego traktowania przy NRA odbyło się w trybie online 24 maja 2021 r.

Spotkanie otworzyła adw. Katarzyna Golusińska, przewodnicząca Komisji oraz adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i jednocześnie opiekun Komisji z ramienia NRA. Z czlonkiniami i członkami Komisji spotkał się również adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

Komisja opracowała harmonogram pracy do końca 2021 r. oraz podzieliła zadania.

Skład Komisji ds. równego traktowania

Przewodnicząca: adw. Katarzyna Golusińska

Członkowie:

adw. Kinga Dagmara Siadlak ‒ Wiceprzewodnicząca

adw. Michał Chochoła
adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak
Adw. Karolina Gierdal
adw. Katarzyna Heba
adw. Paulina Krakowiak
adw. Grzegorz Kukowka
adw. Paulina Rzeszut
adw. Maria Sankowska-Borman
adw. Agnieszka Staszków-Bularz
adw. Magdalena Szyszka
adw. Maciej Tomczykiewicz
adw. Barbara Trzeciak
adw. Piotr Zięba
adw. Karolina Gierdal

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry