Instrukcje obsługi Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która wprowadza w postępowaniu cywilnym od dnia 3 lipca 2021 r. doręczenia pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych publikujemy otrzymane w godzinach popołudniowych z Ministerstwa Sprawiedliwości instrukcje obsługi Portalu Informacyjnego, w tym instrukcję odbierania pism sądowych w portalu informacyjnym.

Instrukcje do pobrania (aby pobrać, należy kliknąć w nazwę):

Instrukcja zakładania konta pełnomocnika w Portalu Informacyjnym

Instrukcja uzyskiwania dostępu do sprawy

Instrukcja zakładania i zarządzania subkontem w Portalu Informacyjnym

Instrukcja odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry