Spotkanie Rady Programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA

W dniu 24 maja 2021 roku, w formie zdalnej, odbyło się spotkanie Rady Programowej Instytutu Legislacji z grupą osób, które zadeklarowały chęć współpracy z Instytutem w charakterze ekspertów. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób.

Spotkanie otworzyła i powitała zebranych Dyrektor Instytutu adw. Dorota Kulińska, następnie głos zabrał Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – Przewodniczący Rady Programowej Instytutu adw. Przemysław Rosati, witając zebranych i przedstawiając główne cele stawiane przed Instytutem przez jego twórców i założycieli.

Następnie adw. Dorota Kulińska przedstawiła założenia organizacyjne Instytutu i plany programowe na najbliższy czas, proponując koncepcję zasad współpracy Instytutu z jego Ekspertami oraz zapraszając do dyskusji i zgłaszania wniosków co do planowanego zakresu działalności Instytutu i form współpracy z Ekspertami. W dyskusji uczestniczyli wszyscy zebrani. W podsumowaniu wskazano na dwa zasadnicze kierunki rozwoju prac Instytutu. Kierunek podstawowy to angażowanie się w procesy legislacyjne dotyczące wszystkich rozwiązań istotnych dla adwokatury i wymiaru sprawiedliwości. Z uznaniem też przyjęto projekt realizowania drugiej istotnej sfery planowanej działalności Instytutu, to jest zaangażowania Instytutu w projekty legislacyjne, których celem jest tworzenie i doskonalenie regulacji prawnych i aktywny udział w kształtowaniu sytuacji prawnej wszystkich obywateli, czyli realizowanie misji adwokatury zakreślonej art. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, to jest aktywnego „współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowaniu prawa”.

 

W skład Rady Programowej Instytutu wchodzą:

adw. Przemysław Rosati - Przewodniczący
adw. dr hab. (prof. UŚ) Jacek Barcik
adw. Jakub Jacyna
adw. Ryszard Kalisz
adw. dr hab. (prof. ALK) Aleksander Maziarz
adw. dr hab. Dorota Pudzianowska
adw. Henryk Stabla
adw. Andrzej Tomaszek

Eksperci powołani przez Prezydium NRA:

dr hab. Ryszard Balicki
adw. dr hab. (prof. UŚ) Anna Chorążewska
prof. dr hab. Fryderyk Zoll
prof. dr hab. Robert Grzeszczak
dr hab. (prof. UŚ) Marcin Janik
dr Michał Krajewski
prof. dr hab. Dagmara Kronobis-Romanowska
adw. dr Paweł Litwiński
adw. dr Kamila Mrozek
prof. dr hab. Marian Noga
prof. dr hab. Artur Nowak-Far
dr hab.(prof. SGH) Piotr Płoszajski
adw. dr hab. (prof. UŁ) Anna Rakowska-Trela
adw. dr Monika Strus-Wołos
dr hab. Dawid Sześciło

Dyrektorem Instytutu jest adw. Dorota Kulińska, wicedyrektorami: adw. Dariusz Goliński i adw. Adam Pracławski, zaś sekretarzem adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski