Interwencja Prezesa NRA ws. doniesień o inwigilowaniu adwokata

Kontrolowanie telefonu adwokata budzi podejrzenia o działania naruszające tajemnicę adwokacką lub obrończą, które w demokratycznym państwie prawnym stanowią nienaruszalną świętość, gwarantując prawidłowe funkcjonowanie państwa i wymiaru sprawiedliwości - podkreśla Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysław Rosati, odnosząc się do doniesień medialnych o inwigilacji adwokata Romana Giertycha. - Respektowanie tych tajemnic jest bezwzględną powinnością władzy publicznej - zaznacza.

Prezes NRA 21 grudnia skierował pisma do Mateusza Morawieckiego, premiera RP, Jarosława Kaczyńskiego, wiceprezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości, Mariusza Kamińskiego, ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, koordynatora służb specjalnych oraz Waldemara Andzela, przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

To reakcja na doniesienia medialne, w których poinformowano, że badacze z Citizen Lab dokonali analizy, z której wynika, iż telefon adw. Romana Giertycha był w 2019 roku zhakowany przynajmniej 18 razy za pomocą systemu Pegasus. Prezes NRA zwraca się w pismach o wyjaśnienie czy, a jeżeli tak - na jakiej podstawie prawnej telefon w/w adwokata był inwigilowany.

"Uprzejmie przypominam, że ewentualne inwigilowanie obywateli polskich powinno stanowić wyjątek, w przypadku ciężkich przestępstw, realizowany jedynie w granicach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Jak powszechnie wiadomo, adw. Roman Giertych jest pełnomocnikiem lub obrońcą w wielu sprawach, w tym sprawach będących w zainteresowaniu opinii publicznej. Kontrolowanie jego telefonu, budzi podejrzenia o działania naruszające tajemnicę adwokacką lub obrończą, które w demokratycznym państwie prawnym stanowią nienaruszalną świętość, gwarantując prawidłowe funkcjonowanie państwa i wymiaru sprawiedliwości. Respektowanie tych tajemnic jest bezwzględną powinnością władzy publicznej. Jej przestrzeganie stanowi wyraz szacunku dla konstytucyjnych wolności i praw obywatelskich, tj. m.in. prawa do prywatności oraz prawa do rzetelnego procesu, które chronione są nie tylko na gruncie Konstytucji RP, ale także na podstawie norm prawa międzynarodowego" - podkreśla Prezes NRA.

Przypomina, że fundamentem zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego, mającego gwarantować klientom ochronę ich praw, jest gwarancja nieograniczonego w czasie przestrzegania tajemnicy adwokackiej i obrończej, także poprzez powstrzymanie się przez władze publiczne od działań zagrażających lub naruszających tajemnicę adwokacką i obrończą.

Inwigilacja adwokatów jest równoznaczna z naruszenie zaufania obywateli do państwa, prowadzi do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz legitymację wymiaru sprawiedliwości. Takie postępowanie godzi w podstawowe zasady państwa prawa, prowadząc jednocześnie do erozji tych zasad - czytamy w pismach.

(czytaj pismo do M. Morawieckiego)

(czytaj pismo do J. Kaczyńskiego)

(czytaj pismo do Z. Ziobry)

(czytaj pismo do M. Kamińskiego)

(czytaj pismo do W. Andzela)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry