Interwencja Prezesa NRA ws. stawek adwokackich z urzędu u Premiera

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw Przemysław Rosati wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie urealnienia stawek adwokackich za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu.

Pismo skierowane jest do Premiera RP, ponieważ postulat podjęcia rozmów na ten temat z Ministrem Sprawiedliwości Panem Zbigniewem Ziobro, wobec bezczynności urzędu Ministra w tym zakresie, pozostaje bez odpowiedzi od sierpnia 2021 r.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca uwagę Premiera RP, że wysokość stawek za pomoc prawną świadczoną z urzędu od wielu lat pozostaje na rażąco niskim poziomie. Jest on istotny nie tylko z perspektywy adwokatów, których praca wciąż nie jest wynagradzana adekwatnie do poświęconego czasu i nakładu obowiązków, ale przede wszystkim jest szczególnie ważny z perspektywy beneficjentów tej pomocy, czyli obywateli będących w trudnej sytuacji materialnej. To także wyraźny sygnał dla obywateli, że jeśli nie stać ich na adwokata z wyboru, Państwo nie zapewni im adekwatnie opłaconej, profesjonalnej pomocy prawnej.

Za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu, w przeliczeniu na godzinę pracy, w przeważającej liczbie spraw z urzędu adwokaci otrzymują od Skarbu Państwa wynagrodzenie niższe od minimalnej stawki godzinowej, która w 2022 r. wynosi 19,70 złotych.

Prezes Rosati podkreśla, że stawki dotyczą rzeszy prawie 30 000 adwokatów i aplikantów adwokackich.

Samorząd adwokacki w interesie wymiaru sprawiedliwości i w interesie obywateli od lat zgłasza postulaty reformy tego systemu dotyczące zarówno wysokości stawek, jak i sposobu wypłacania adwokatom prawomocnie zasądzonego wynagrodzenia.

Świadczenie pomocy prawnej w sprawach z urzędu to istotny element wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawa, mający gwarantować równy dostęp do sądu dla wszystkich obywateli, bez względu na ich sytuację, przede wszystkim materialną.

Prezes NRA zapewnia, że Adwokatura Polska gotowa jest do podjęcia dialogu i wypracowania rozwiązań, których celem będzie poprawa i usprawnienie całego systemu świadczenia pomocy prawnej z urzędu.

Deklaruje także gotowość współpracy przy opracowaniu rozwiązań, które będą służyły każdemu obywatelowi.


(czytaj pismo Prezesa NRA do Premiera RP)

 

(czytaj pismo Prezesa NRA do Ministra Sprawiedliwosci z sierpnia 2021 r.) 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry