Interwencja Prezesa NRA ws. zwolnienia afgańskiej adwokat z ośrodka dla cudzoziemców

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, interweniuje w sprawie afgańskiej adwokat, która przebywa w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

Prezes NRA zwrócił się do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Jarosława Szajnera, o zwolnienie z wyżej wspomnianego ośrodka pani mecenas, która uciekła z Afganistanu z obawy przed prześladowaniami, jakim poddawane są w tym kraju kobiety wykonujące zawód adwokata. Sytuacja ta nasiliła się po przejęciu kontroli przez Talibów. Po zapoznaniu się z informacjami o afgańskiej adwokat, która jest członkiem Afghanistan Independent Bar Association, adw. Rosati ocenia, że spełnia ona warunki nadania jej statusu uchodźcy, a jej pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

(czytaj pismo do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców)

Adw. Przemysław Rosati wystosował także pismo do komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, ppłk. Wojciecha Rogowskiego, z tym samym apelem, wskazując przepisy, które pozwalają na zwolnienie cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców przez organ Straży Granicznej w przypadku stwierdzenia, że ze względów prawnych lub faktycznych, wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie jest możliwe.

(czytaj pismo do komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry