Jest zgoda na grupowe szczepienia dla samorządu adwokackiego na zasadach jak zakłady pracy

Sukcesem zakończyły się rozmowy prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysława Rosatiego, z Ministerstwem Zdrowia dotyczące grupowych szczepień dla adwokatów i aplikantów adwokackich. Samorząd adwokacki z inicjatywy Prezesa NRA uzyskał możliwość zorganizowania szczepień na takich zasadach, jak zakłady pracy.

Prezes NRA prowadził rozmowy z przedstawicielami ministerstwa od kilku tygodniu, w ostatnim czasie z minister Anną Goławską, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia.

W ramach nowych zasad w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19, samorząd adwokacki może rozpocząć organizowanie grupowych szczepień dla adwokatów i aplikantów adwokackich na zasadach analogicznych, jak planowane szczepienia dla zakładów pracy, które mogą rozpocząć rejestrację od 4 maja br.
 
Szczegóły rozwiązań organizacyjnych będą leżały w gestii dziekanów poszczególnych izb adwokackich. W tym tygodniu Prezes NRA spotka się wirtualnie ze wszystkimi Dziekanami, aby omówić dalsze działania samorządu w tym zakresie.

 

Czytaj zasady szczepień grupowych na stronie ministerstwa (przejdź do strony)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry