Jubileusz adw. prof. Piotra Kruszyńskiego


Adw. prof. Piotr Kruszyński obchodzi jubileusz 70. urodzin. Z tej okazji na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa „Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego”, podczas spotkania wręczono także Panu Mecenasowi Księgę Jubileuszową.

Podczas uroczystości w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim, 25 czerwca, laudację wygłosił adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

„Dla opinii publicznej jest przede wszystkim ekspertem od prawa karnego, znanym z telewizji adwokatem, dla studentów prawa Uniwersytetu Warszawskiego znakomitym wykładowcą i profesorem, dla szeroko rozumianego środowiska prawniczego - doskonałym obrońcą i przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, a dla nas – adwokatów, Piotr Kruszyński to dobry kolega, bezpośredni, zaangażowany bez reszty w życie samorządu adwokackiego i w udoskonalanie prawa karnego” - powiedział.

(czytaj całą laudację)

Adw. prof. Piotr Kruszyński nie kryjąc wzruszenia, powiedział, że to, jakim jest prawnikiem zawdzięcza swoim mistrzom, za jakich uważa m.in. prof. Zbigniewa Dodę i prof. Stanisława Waltosia. Dodał, że wszędzie stara się podkreslać, że oprócz tego, że jest naukowcem jest też adwokatem.   

Jubileuszowi towarzyszy dwudniowa konferencja naukowa „Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego”. Wydarzenie otworzyły wykłady prof. Stanisława Waltosia pt.: "Zasady procesu karnego - od tradycji do zmiany paradygmatu" oraz prof. Tomasza Grzegorczyka  pt.: "Zasady procesu karnego w świetle reformy procedury karnej na podstawie ustawy z 27 września 2013."

Prof. dr hab. Piotr Kruszyński jest adwokatem izby adwokackiej w Warszawie, profesorem nauk prawnych. Jest kierownikiem Katedry Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektorem Ośrodka Badawczego Adwokatury Polskiej im. Witolda Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej i arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W marcu br. Adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, został przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry