Jubileusz XXXV-lecie ELSA Poland

W Centrum Stoczni Gdańskiej odbyła się 6 maja Gala Jubileuszowa z okazji XXXV-lecia powstania ELSA Poland. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA i zarazem opiekun ELSA Poland z ramienia Prezydium NRA.

Dokładnie 4 maja 2016 roku minęło 35 lat od dnia, w którym pięciu studentów z czterech krajów – Niemiec Zachodnich, Austrii, Węgier i Polski, postanowiło powołać do życia Stowarzyszenie. Z tej okazji w Centrum Stoczni Gdańskiej podczas 53. Walnego Zebrania Delegatów ELSA Poland odbyła się jubileuszowa Gala upamiętniająca to wydarzenie. Na całym świecie tereny postindustrialne stają się przestrzenią pod najbardziej imponujące dzieła architektury, goszczą prestiżowe wydarzenia z pogranicza biznesu, rozrywki i sztuki na najwyższym poziomie. W samym centrum Gdańska, w pobliżu słynnego Placu Solidarności, znajduje się zabytkowa hala stoczniowa. W połowie 2004 roku otrzymała ona miano Centrum Stoczni Gdańskiej i stała się siedzibą Europejskiego Centrum Kultury i Edukacji. Do tej pory w tym miejscu odbyły się między innymi spotkania ministerialne z okazji polskiej Prezydencji Rady Unii Europejskiej. Właśnie w tym wyjątkowym miejscu odbyła się również Gala jubileuszu 35-lecia ELSA Poland. Na uroczystości, która zgromadziła ok. 450 osób, oprócz studentów prawa i prawników, byli obecni przedstawiciele współpracujących z ELSA Poland samorządów prawniczych, międzynarodowych firm doradczych i kancelarii, władz miasta Gdańska, a także władz Uniwersytetu Gdańskiego.

Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Bartosz Grohman, który w swoim wystąpieniu podziękował członkom ELSY za ich wkład w rozwój edukacji prawniczej i popularyzację praktycznych aspektów prawa. Przekazał też list gratulacyjny od Prezesa NRA Andrzeja Zwary (czytaj list) oraz podkreślił, że Adwokatura Polska wspierała, wspiera i będzie wspierała ELSĘ Poland, w pełni doceniając jej wysiłki w realizację coraz to nowszych projektów. Nadmienił, że NRA podziwia aktywność ELSY Poland i ilekroć to możliwe to wspiera jej nowe inicjatywy.

ELSA Poland otrzymała również listy gratulacyjne od swoich patronów honorowych:  prof. Ewy Łętowskiej, prof. Marka Safjana, prof. Andrzeja Rzeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Małgorzaty Gersdorf, I Prezes Sądu Najwyższego, prof. Marka Zirk-Sadowskiego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zaprezentowany został również krótki program artystyczny w wykonaniu Studium Wokalno–Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/