Już w sprzedaży "RODO. Przewodnik dla adwokatów i aplikantów adwokackich"

Nakładem Wydawnictwa C. H. Beck ukazał się podręcznik dla aplikantów "RODO. Przewodnik dla adwokatów i aplikantów adwokackich", opracowany pod redakcją naukową doc. dr Arwida Mednisa, Macieja Pisza, adw. Andrzeja Zwary. Publikacja objęta jest patronatem Biblioteki Palestry. Książka jest już w sprzedaży.

Publikacja ma charakter praktycznego opracowania, odnoszącego się do kluczowych problemów w zakresie ochrony danych osobowych ujawniających się w praktyce adwokackiej na tle przepisów RODO. Nadrzędnym celem publikacji jest wskazanie adwokatom, aplikantom adwokackim i członkom organów samorządu adwokackiego podstawowych zasad postępowania w zakresie ochrony danych osobowych, które pozostają zgodne z RODO. Dodatkową zaletą książki są wzory dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych, które uwzględniają wszystkie wymogi wynikające z przepisów RODO.

W poszczególnych rozdziałach przewodnika autorzy prowadzą rozważania odnoszące się do takich zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w polskim porządku prawnym oraz metodyki pracy adwokatów, aplikantów i członków organów samorządu adwokackiego w tym zakresie, jak: konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania ochrony danych osobowych w polskim porządku prawnym; standard prawny ochrony danych osobowych wyznaczony przez przepisy RODO w kontekście polskiego porządku prawnego; założenia metodyki pracy adwokatów, aplikantów adwokackich, kancelarii prawnych  oraz organów samorządu adwokackiego w zakresie ochrony danych osobowych w polskim porządku prawnym na tle zmian wprowadzanych przez przepisy RODO; wybrane zagadnienia szczegółowe dotyczące metodyki pracy adwokatów, aplikantów adwokackich, kancelarii prawnych oraz organów samorządu adwokackiego w zakresie ochrony danych osobowych w polskim  porządku prawnym na tle zmian wprowadzanych przez przepisy RODO oraz metodyka prowadzenia postępowań dyscyplinarnych względem adwokatów i aplikantów adwokackich w świetle istniejących standardów prawnych ochrony danych osobowych.

Seria "Biblioteki Palestry" została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r.

(zobacz na stronie wydawnictwa C.H.Beck)

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry