Kamil Baran nowym prezesem ELSA Poland

Adw. Bartosz Grohman – odpowiadający z ramienia NRA za kontakty z ELSA Poland -  tradycyjnie spotkał się z ustępującym prezesem stowarzyszenia, Janem Kopciem oraz z jego następcą - Kamilem Baranem. Omówiono plany ELSA Poland na najbliższy rok.

Naczelna Rada Adwokacka jest od lat partnerem naukowym ELSA Poland i wspiera stowarzyszenie w podejmowanych przez nie inicjatywach.

Podążając za wizją i celami statutowymi, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland przygotowuje się do 38. roku swojej działalności. Jako organizacja non-profit, podejmować będzie działania na rzecz społeczeństwa w ramach całorocznego Programu Praw Człowieka, którego zwieńczeniem będzie Right2B Forum.

Kolejnym polem działania będzie też kwestia odpłatnych praktyk studenckich. ELSA dysponuje narzędziami, takimi jak Portal Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl - zamieszczający ogłoszenia o płatnych praktykach oraz Program Certyfikacji Praktyk „Dobra Praktyka”, gratyfikujący te podmioty, które w ramach swojej działalności stosują rozwiązania korzystne dla praktykantów. ELSA ma w planach także serię filmików nt. edukacji prawnej, które będą publikowane na YouTube. Jak co roku stowarzyszenie przeprowadzi także badanie „Studenci Prawa w Polsce”, analizujące stan systemu edukacyjnego i rynku prawniczego.

Ważne umiejętności oraz doświadczenie członkowie Stowarzyszenia zdobywać będą także podczas prestiżowych konkursów: Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. adw. Joanny Agackiej-Indeckiej oraz Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę.

ELSA będzie propagować konkursy typu moot court oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów, angażując się w pre-Moot European Human Rights Moot Court Competition oraz konkurs Mistrzowie Mediacji ELSA Poland. Stowarzyszenie upowszechniać też będzie wiedzę prawniczą za pośrednictwem Przeglądu Prawniczego ELSA Poland, magazynu studenckiego „Index” oraz publikacji Prawniczych Grup Badawczych.

Nieodłącznym elementem działalności ELSA Poland są również inicjatywy lokalne oddziałów stowarzyszenia. Studenci prawa we wszystkich ośrodkach akademickich gromadzić się będą w ramach Dni Edukacji Prawniczej i Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych. Uzupełnieniem wydziałowych agend naukowych będą ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje. Już teraz ELSA zaprasza w dniach 18-19 października na XIX Ogólnopolską Konferencję Podatkową „Podatki i Technologia” oraz cykle warsztatów, zwane Akademią Praktykanta.

Przed studentami z ELSA Poland rok pełen wyzwań i ambitnych planów. Naczelna Rada Adwokacka będzie wspierać stowarzyszenie i zarazem promować Adwokaturę wśród studentów prawa w Polsce.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry