Kobieta-adwokat w Polsce i Finlandii – spotkanie z dr Martą Choroszewicz


Zespół ds. Kobiet przy NRA zorganizował 11 kwietnia spotkanie z dr Martą Choroszewicz, która mówiła o sytuacji kobiet-adwokatów w Polsce i Finlandii. 

Dr Choroszewicz przedstawiła wyniki badań, które przeprowadziła na potrzeby swojej pracy doktorskiej o kobietach w zawodzie adwokata w tych dwóch krajach: „Managing competitiveness in pursuit of a legal career: women attorneys in Finland and Poland” w latach 2010-11. Przeprowadziła wówczas szereg wywiadów z kobietami – adwokatami w Polsce i Finlandii. Podczas spotkania uzupełniła te dane o sytuację prawniczek w Kanadzie.

Badania dr Choroszewicz to pierwsza analiza porównawcza sytuacji kobiet adwokatów w Finlandii i Polsce od lat 80-tych. Wówczas wyniki mówiły o zdominowaniu środowiska zawodowego przez mężczyzn. Po trzech dekadach widać zmiany, choć kobiety nadal rzadziej awansują i rzadziej piastują wysokie stanowiska w firmach prawniczych, muszą dostosować się do męskiej kultury pracy. Za to częściej podejmują pracę indywidualnych porad w kancelariach, poza wielkimi korporacjami, co pozwala im na bardziej elastyczny czas pracy.

Co ciekawe – Finki mają więcej dzieci niż ich tak samo wykształcone polskie koleżanki, ale na obowiązkach rodzinno-domowych spędzają mniej czasu. Z kolei Polki są bardziej zadowolone z równowagi czasu spędzanego w domu i pracy – głównie dlatego, że pracują w małych kancelariach, a nie w dużych korporacjach. To pozwala Polkom na samodzielne zarządzanie swoim czasem.

Z kolei Finki mają zapewnione lepsze zaplecze socjalne, dłuższe urlopy macierzyńskie, w finlandzkiej adwokaturze nie obowiązuje też zakaz reklamy.

W Finlandii dość często przeprowadzane są badania statystyczne dotyczące udziału kobiet w życiu zawodowym, ich zaangażowania oraz ścieżek kariery, a z wyników korzystają pracodawcy. Ocena statystyk ma wpływ na zatrudnianie kobiet.  

Po wykładzie dr Choroszewicz, wywiązała się dyskusja. Podkreślano potrzebę prowadzenia przez Naczelną Radę Adwokacką statystyk dotyczących kobiet w zawodzie adwokata, ich liczby, charakteru podejmowanej pracy. Podczas spotkania adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA oraz adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, pozytywnie ustosunkowali się do pomysłu wydania pracy dr Choroszewicz w języku polskim, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji kobiet-adwokatów.  

Na spotkaniu obecne były też m.in. adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz i adw. Karolina Kuszlewicz, członkinie Zespołu, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Ewelina Zdunek, adw. Karolina Gagacka, adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak.

Marta Choroszewicz jest doktorem socjologii University of Eastern Finland.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/