Kolejna edycja nagrody „Adwokatka Roku”

Już po raz trzeci Naczelna Rada Adwokacka przyzna nagrodę „Adwokatka Roku”.

Do nagrody można zgłaszać Panie Mecenas, które w danym roku kalendarzowym wykazały się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową.

Zgłoszenia do 15 lutego 2019 r. mogą składać same kandydatki, a także inne osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym między innymi organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej i wszelkie inne, jak nieformalne ruchy społeczne czy grupy osób fizycznych.

Zwyciężczynię wybierze Kapituła pod przewodnictwem adw. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, przewodniczącej Zespołu ds. Kobiet.

Nagroda zostanie wręczona 9 marca 2019 r. w siedzibie NRA.

Przyznanie nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez nie zarówno praktyk zawodowych, jak i pracy naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016r., stanowi realizację nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej. 

Pomysłodawcą i organizatorem nagrody jest Zespół ds. Kobiet przy NRA.

Dotychczasowymi laureatkami nagrody są adw. Paulina Kieszkowska-Knapik (2017) oraz adw. Anna Mazurczak (2018).

Kandydatury za pomocą formularza zgłoszeń, prosimy nadsyłać na adres mailowy dzial.osobowy@nra.pl. Do dokumentów należy załączyć zdjęcie kandydatki w osobnym pliku w formacie jpg.

(pobierz formularz zgłoszeniowy)

formularz - zgoda kandydatki

(zobacz regulamin Nagrody)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski