Kolejna interwencja Prezesa NRA u Premiera ws. pracy adwokatów przy granicy

Po raz kolejny adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, interweniuje w sprawie możliwości świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i aplikantów adwokackich na terenach objętych stanem wyjątkowym. Pismo w tej sprawie zostało wysłane 5 października br.

Prezes NRA przytacza relacje adwokatów, którzy nie mają swoich zawodowych siedzib na obszarze objętym stanem wyjątkowym, ale świadczą tam pomoc prawną swoim klientom. Przy próbach przemieszczania się do sądów lub innych organów, są zatrzymywani do kontroli i muszą oczekiwać nierzadko po kilkadziesiąt minut na decyzję funkcjonariuszy Policji czy mogą dokończyć podróż do miejsca wykonywania czynności zawodowych. Stosowana jest także wobec nich procedura „konwojowania” do tych miejsc.

Prezes NRA podkreśla, że zgodnie z art. 4 ust. 1 Prawa o adwokaturze zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, zaś w myśl art. 7 ust. 1 Prawa o adwokaturze adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator. Nieuzasadnione jest stosowanie procedury sprawdzania czy kontroli adwokatów zmierzających do strefy stanu wyjątkowego w celu świadczenia pomocy prawnej.

Nawiązując do wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz.U.2021.1613), Prezes NRA ponownie zwraca się do Premiera RP z postulatem pilnego znowelizowania przez Radę Ministrów § 2 ust. 1 tego rozporządzenia poprzez umieszczenie w wyłączeniach z ograniczeń, o których mowa w § 1 rozporządzenia, osób, które wykonują zawód adwokata lub aplikanta adwokackiego, nie mając siedziby zawodowej na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, ale świadczą na tym terenie pomoc prawną.

Obecne redakcyjne ujęcie wyłączeń prowadzi do sytuacji, w której jedynie adwokaci, którzy stale wykonują działalność gospodarczą na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy mogą tam świadczyć pomoc prawną - podkreśla adw. Przemysław Rosati. - Takie ukształtowanie przepisu prowadzi do sytuacji, w której uniemożliwione jest prawidłowe realizowanie obowiązków zawodowych przez adwokatów (aplikantów adwokackich), w tym w szczególności poprzez nieskrępowane przemieszczanie się w celach związanych z niesieniem pomocy prawnej obywatelom na terenie 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim. Godzi to w prawo obywateli do dostępu do adwokata, utrudnia uzyskanie niezbędnej pomocy prawnej i w ten sposób nieproporcjonalnie oraz bezzasadnie ogranicza prawo obywateli do sądu, w tym do korzystania z pomocy adwokata.

(czytaj pismo do Premiera RP z 5 października 2021)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry