Kolejne rozmowy o funkcjonalności Portalu Informacyjnego sądów powszechnych

Kolejne spotkanie Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego przy Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa, w którym wziął udział adw. Przemysław Rosati - prezes NRA oraz inni przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej - odbyło się 8 grudnia br.

Na spotkaniu szczegółowo omówiono zagadnienia wyodrębnione na podstawie zgłoszeń i rekomendacji przedstawianych m.in. przez Prezesa NRA jako potencjalne modyfikacje w systemie Portalu Informacyjnego, w tym:

- możliwość powiązania konta pełnomocnika z różnymi adresami e-mail;
- wprowadzenie funkcjonalności odnotowywania w systemie wygaśnięcia pełnomocnictwa;
- wprowadzenie funkcjonalności zbiorczego nadawania dostępu do spraw użytkownikom subkont;
- stworzenie kalendarza pełnomocnika;
- udzielenie dostępu do spraw w różnych apelacjach (bez przełączania pomiędzy Portalami);
- zapewnienie możliwości komunikacji z sądem;
- umieszczania aktywnych linków do rozpraw zdalnych w ramach spraw udostępnionych pełnomocnikowi;
- wprowadzenie możliwości zamawiania za pośrednictwem portalu akt spraw do czytelni z możliwością oznaczenia daty i godziny udostępnienia akt;
- doręczanie pism procesowych pomiędzy pełnomocnikami w sprawie za pośrednictwem PI;

Podczas dyskusji ustalono, że priorytetowe znaczenie ma doprowadzenie do sytuacji, w której nie będzie wątpliwe, które z przesyłek doręczane są za pośrednictwem portalu informacyjnego, a które są tam umieszczane jako cyfrowy odpowiednik akt papierowych. Ustalono, że kolejne funkcjonalności będą systematycznie wdrażane, a tam gdzie będzie wymagane podjęcie prac legislacyjnych, takie będą podejmowane.

Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej aktywnie biorą udział w pracach zespołu, aby czuwać nad sposobem uregulowania statusu Portalu Informacyjnego, a także aby usuwać ewentualne błędy systemowe.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry