Kolejne rozmowy Prezesa NRA dot. Portalu Informacyjnego, wysokości stawek za urzędówki i zmian w procedurze cywilnej

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 28 września z min. Katarzyną Frydrych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Poruszono ważne dla adwokatów i całego samorządu adwokackiego kwestie.

Prezes NRA przedstawił nadal zgłaszane przez adwokatów błędy Portalu Informacyjnego sądów powszechnych oraz postulaty poprawienia funkcjonowania PI.

Omówiono też kwestie i problemy związane z systemem pomocy prawnej świadczonej z urzędu, szczególnie wysokość stawek adwokackich za "urzędówki". Stawki te nie są adekwatne do nakładu pracy, czasu jej świadczenia, a nawet poniesionych przez adwokatów kosztów, np. dojazdów na rozprawy.

Podczas spotkania adw. Rosati i minister Frydrych rozmawiali także nt. bieżących i przyszłych zmian w kodeksie postępowania cywilnego.

W październiku br. odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone wynagrodzeniu adwokackiemu za świadczenie pomocy prawnej z urzędu oraz bieżącym zmianom w procedurze cywilnej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry