Kolejne rozmowy Prezesa NRA z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczące cyfryzacji


Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 10 grudnia z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

Podczas spotkania omówiono sprawy dotyczące prekonsultacji projektów legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości z uwzględnieniem Naczelnej Rady Adwokackiej. Omówiono także możliwość współpracy ministerstwa i adwokatury w kwestiach cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania przemocy, a także projektów unijnych i wykorzystania unijnych środków na cele cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry