Kolejne spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 19 stycznia 2022 r.

Kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego odbyło się 19 stycznia 2022 w siedzibie NRA w Warszawie, w formie hybrydowej.

Spotkanie poprowadziła adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, sekretarz Porozumienia.
Powitała w gronie Porozumienia dwóch nowo wybranych prezesów samorządów:  doradców podatkowych - Andrzeja Ladzińskiego i lekarzy weterynarii – Marka Mastalerka.

Przedmiotem dyskusji były plany pracy na rok 2022. Zaproponowano m.in. zorganizowanie seminariów i debat, z uwzględnieniem ważnych obecnie problemów: przepisy Nowego Ładu, tajemnica zawodowa, wolność zawodów i zaufanie społeczeństwa do poszczególnych zawodów.

Wstępna data pierwszego seminarium – dotyczącego Nowego Ładu - została wyznaczona na marzec 2022 r.
Na 21 lutego 2022 r. wyznaczono termin kolejnego spotkania Porozumienia w siedzibie NRA.

Porozumienie tworzą: Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Polskiej Izby Urbanistów, Izba Architektów RP, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Fizjoterapeutów oraz Krajowa Rada Kuratorów.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry