Kolejne spotkanie sekretarzy rad adwokackich


Drugie już spotkanie sekretarzy rad adwokackich odbyło się 14 stycznia w Warszawie. Wzięło w nim udział około 20 sekretarzy, zastępców oraz przedstawicieli okręgowych rad adwokackich z całego kraju. 

Obrady prowadził adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. Obecni byli m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz wiceprezesi: adw. Jerzy Glanc i adw. Jacek Trela, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA oraz adw. Agnieszka Winiarska i adw. Tadeusz Wiatrzyk – sekretarze prawniczy NRA. Spotkanie odbyło się tym razem w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Witając zebranych, adw. Andrzej Zwara podziękował sekretarzom rad za ich pracę, bez której nie istniałyby struktury samorządu adwokackiego, a bez tych struktur sam samorząd. Nawiązując do obecnej sytuacji krajowej, zaznaczył, że trzeba pamiętać, że żyjemy w demokratycznym państwie prawa, co oznacza, że rządzi prawo. Dlatego Adwokatura nie angażuje się w polityczne gry, lecz zawsze stoi po stronie nieprzemijalnej wartości, jaką jest prawo.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, mówił o stanie zaawansowania prac nad informatyzacją adwokatury. Wyjaśnił, jak wyglądają prace nad usprawnieniem rejestru adwokatów i aplikantów adwokackich. Przekazał też wskazówki dotyczące zasad prowadzenia rejestru m.in. w zakresie zapewnienia jednolitości systemu.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA wyjaśniał wątpliwości związane z nowelizacją Prawa o adwokaturze oraz zaprezentował stanowisko Prezydium NRA w sprawie konieczności zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Tematem spotkania były m.in. sprawy związane z dostępem do informacji publicznej oraz kwestie związane z opracowywanym nowym regulaminem działania okręgowych rad adwokackich. Uczestnicy spotkania żywo dyskutowali o bieżących problemach, jakie pojawiają się w pracach rady na polu dostępu do informacji publicznej oraz omawiali treść projektu regulaminu określającego zasady funkcjonowania rad adwokackich i zasadność wprowadzenia ewentualnych poprawek do tego dokumentu.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/