Kolejny etap rozmów ws doręczania przesyłek sądowych przez Pocztę Polską

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, spotkał się 19 maja w siedzibie biura Naczelnej Rady Adwokackiej z członkiem Zarządu Poczty Polskiej, Grzegorzem Kurdzielem. Tematem rozmowy były bieżące problemy związane z doręczaniem korespondencji sądowej oraz z możliwością współpracy między Adwokaturą Polską a Pocztą Polską S.A.

Szczególny nacisk położony został na kwestię wprowadzenia przez Pocztę Polską usługi dedykowanej dla środowiska adwokackiego, polegającej na nadawaniu przesyłek pocztowych w siedzibie kancelarii adwokackiej. Adw. Rafał Dębowski zwrócił uwagę na aspekty związane z bezpieczeństwem procesowym nadawania korespondencji, w tym na zapewnienie gwarancji terminu nadania pisma procesowego. 

Uczestnicy spotkania omówili także stan prac legislacyjnych, związanych z doręczeniami sądowymi w sprawach karnych. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/