Komisja Praw Człowieka NRA zaniepokojona sytuacją prawników w Egipcie


Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej jest zaniepokojona informacjami o sytuacji prawników działających na rzecz obrony praw człowieka na terytorium Arabskiej Republiki Egiptu. Tym samym przyłącza się do inicjatywy międzynarodowych organizacji prawniczych, które ogłosiły 24 stycznia dniem solidarności z egipskimi prawnikami pod hasłem „The Day of the Endangered Lawyer”.

Komisja Praw Człowieka przy NRA wystosowała list do Ambasadora Arabskiej Republiki Egiptu w Warszawie, w którym podkreśla, że działania prawników w obszarze praw i wolności człowieka mają na celu ochronę jednostek, pomoc ofiarom niewłaściwego traktowania przez władze państwowe, a także pomoc osobom pozbawianym ich fundamentalnych praw i wolności.

Zdaniem KPCz, nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której wobec obrońców praw człowieka stosowane są różnego rodzaju działania odwetowe w związku z ich działalnością zawodową czy społeczną. Członkowie Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej apelują do władz państwowych Arabskiej Republiki Egiptu o zaprzestanie takich działań.

Jednocześnie Komisja Praw Człowieka wyraża swoją solidarność z prawnikami działającymi na terenie Arabskiej Republiki Egiptu w niewątpliwie trudnym dla nich czasie.

(czytaj list KPCz po polsku)

(czytaj list KPCz po angielsku)

(czytaj raport na temat sytuacji pranwików w Egipcie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry