Komisja Praw Człowieka o podważaniu legalności wyboru I Prezes Sądu Najwyższego

- Szczególny niepokój budzi kierowanie ataków personalnych wobec przedstawicieli środowiska sędziowskiego, a w ostatnim czasie podważanie legalności wyboru Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego - czytamy w przyjętej 6 marca uchwale Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

Komisja wyraża stanowczy sprzeciw wobec nasilających się w ostatnim czasie działań organów władzy wykonawczej i ustawodawczej, które naruszają zasadę niezależności sądów oraz niezawisłości sędziowskiej. Zasady te, ściśle związane z zasadą trójpodziału władzy, stanowią gwarancję skutecznej ochrony podstawowych praw i wolności człowieka.

Na przestrzeni ostatnich dni opinia publiczna ponownie była świadkiem szeregu działań organów władzy wykonawczej i ustawodawczej, które odczytujemy jako naruszanie niezawisłości sędziowskiej oraz niezależności sądów. Szczególny niepokój budzi kierowanie ataków personalnych wobec przedstawicieli środowiska sędziowskiego, a w ostatnim czasie podważanie legalności wyboru Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.

W ocenie Komisji Praw Człowieka działania organów władzy wykonawczej i większości parlamentarnej nakierowane są na podważenie zaufania społecznego do organów wymiaru sprawiedliwości. Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przypomina, że w demokratycznym państwie prawnym, wszelkie próby ingerencji ze strony władzy wykonawczej i ustawodawczej w niezawisłość sędziowską oraz niezależność sądów są niedopuszczalne.

(czytaj uchwałę KPCz)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/