Komisja Praw Człowieka popiera petycję HFPC dot. nowelizacji przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich

Petycja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczącą nowelizacji przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich była rozpoznawana na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 11 lipca. Obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka. 

W kwietniu tego roku Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała petycję o podjęcie prac nad nowelizacją art. 27 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanym w sprawie Grabowski przeciwko Polsce (skarga nr 57722/12, wyrok z 30 czerwca 2015 r.).

W wyroku w sprawie Grabowski przeciwko Polsce ETPCz uznał, że praktyka polskich sądów, zgodnie z którą w chwili przejścia postępowania w sprawach nieletnich  w tryb rozpoznawania rozpoznawczego nie jest wymagane, dla przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku, wydanie odrębnego postanowienia, narusza Konwencję praw człowieka i podstawowych wolności.

11 lipca petycja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka była rozpoznawana na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka. Popierając petycję podkreśliła, że wykonanie wyroku w sprawie Grabowski przeciwko Polsce w aspekcie środków generalnych jest konieczne. Nieletni należą do kategorii tzw. wrażliwych podsądnych, a więc standard ochrony ich praw, w szczególności w postępowaniach o represyjnym charakterze, powinien być najwyższy.

Na posiedzeniu senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jednogłośnie zdecydowała o kontynuowaniu prac nad petycją.

Z petycją, jak również wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka można zapoznać się tutaj. (link do petycji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/