Komisja Praw Człowieka przy NRA o odwołaniu dr Hanny Machińskiej

Komisja Praw Człowieka przy NRA odniosła się do odwołania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dr Hanny Machińskiej ze stanowiska Dyrektorki Biura Rady Europy w Warszawie. Zdaniem Komisji, jest to dystansowanie się od międzynarodowych standardów ochrony praw i wolności, których orędowniczką była dr Machińska.

Komisja Praw Człowieka w stanowisku przyjętym 2 lutego br. wyraziła wdzięczność Pani dr Hannie Machińskiej za zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz budowania demokratycznego państwa prawnego, stałą współpracę z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz całą Adwokaturą.

Komisja przypomina, że dr Machińska była zaangażowana od początku lat 90-tych we wdrażanie europejskich standardów do prawa polskiego, niestrudzenie dbała o publikowanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Współpracowała również ze środowiskiem adwokackim - od wielu lat jest organizatorką szkoleń i seminariów na temat stosowania Konwencji Praw Człowieka adresowanych do adwokatów.

Dr Hanna Machińska stanęła na czele Biura Rady Europy w 1991 roku. (Początkowo instytucja nosiła nazwę: Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, w 2002 r. Ośrodek przekształcił się w Biuro Informacji Rady Europy, a w 2011 r. – Biuro Rady Europy). Celem Biura było stworzenie łącznika z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi w Warszawie, w tym zwłaszcza z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie/Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OBWE/ODIHR) oraz Wspólnotą Demokracji. Powołanie Biura Rady Europy w Warszawie było zatem wyrazem szczególnej troski państwa polskiego o przestrzeganie i promowanie w Polsce praw gwarantowanych Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z innymi organizacjami międzynarodowymi.

Czytaj stanowisko Komisji Praw Człowieka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/