Komisja Praw Człowieka przy NRA o prawie do pokojowych zgromadzeń i protestów

Komisję Praw Człowieka przy NRA niepokoją postępowania funkcjonariuszy publicznych, którzy utrudniają pokojowe zgromadzenia i protesty.

Komisja w podjętej w tej sprawie  uchwale apeluje do przedstawicieli organów ścigania, a w szczególności do funkcjonariuszy Policji, o poszanowanie godności uczestników pokojowych zgromadzeń, powstrzymanie się od stosowania nieproporcjonalnych i nieuzasadnionych środków przymusu, a także od bezprawnego izolowania demonstrantów i arbitralnego pozbawiania ich wolności osobistej. Zdaniem Komisji legitymowanie uczestników demonstracji, przy jednoczesnym wielogodzinnym ograniczaniu ich prawa do przemieszczania się, należy uznać za niezgodne z prawem pozbawienie wolności osobistej.

Komisja podkreśla, że prawo do pokojowych zgromadzeń oraz wyrażania opinii w formie pokojowych protestów stanowią fundament demokracji. Bezprawne ich ograniczanie łamie podstawowe prawa człowieka w demokratycznym państwie prawnym. Komisja przypomina też, że użycie siły fizycznej przez policję należy traktować jako środek ostateczny, który może być stosowany wyłącznie wobec osób stanowiących rzeczywiste zagrożenie dla porządku publicznego i powinien być proporcjonalny do stopnia zagrożenia.

Czytaj uchwałę KPCz przy NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry