Komisja Praw Człowieka przy NRA w obronie praw podatników

Komisja Praw Człowieka przy NRA wystosowała stanowisko wobec orzecznictwa, zgodnie z którym doradca podatkowy, który rzetelnie i prawidłowo wykonuje swoje obowiązki zawodowe, może zostać ukarany grzywną za utrudnianie kontroli podatkowej poprzez odmowę wydania dokumentacji księgowej przekazanej mu przez mocodawcę. 

Pismo zostało wysłane do Pawła Szałamachy, ministra finansów. 

Zdaniem Komisji, przyjęcie takiego stanowiska orzeczniczego może zachwiać elementarnymi zasadami wykonywania zawodu doradcy podatkowego, jednak z uwagi na zbliżoną pozycję ustrojową, może mieć wpływ również na wykonywanie zawodu radcy prawnego, a co najbardziej istotne dla Komisji, również zawodu adwokata.

Jednocześnie może ograniczyć konstytucyjnie chronione prawa podatników - w szczególności prawo do korzystania z profesjonalnej pomocy w obronie swoich interesów, ale również prawo do rzetelnego postępowania (prawo do dobrej administracji).

(czytaj całe stanowisko KPCz)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski