Komisja Praw Człowieka przy NRA w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraziła sprzeciw wobec manipulowania słowami wypowiedzianymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara w programie „Minęła Dwudziesta”. Zdaniem Komisji nieuzasadniona krytyka w związku z wypowiedzią dotyczącą udziału przedstawicieli narodu polskiego w holokauście, wynika wyłącznie z wyjęcia z kontekstu słów Rzecznika.

Choć za tę wypowiedź dr Adam Bodnar szybko przeprosił, wywołała ona jednak krytykę i naciski na to by zrezygnował z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Komisja w przyjętej 27 czerwca br. uchwale wyraża opinię, że zmasowany atak na dr. Bodnara stanowi wyłącznie przejaw próby deprecjacji jego dotychczasowej działalności. Komisja przypomina też, że to właśnie Adam Bodnar jest gorliwym obrońcą prawdy historycznej, który skutecznie zwalcza m.in. twierdzenie o „polskich obozach śmierci”.

- Zważywszy na kontekst całej wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich, jak również jego jednoznaczną postawę i dotychczasową działalność na rzecz obrony praw człowieka, uznajemy krytyczne wypowiedzi części mediów oraz przedstawicieli władzy publicznej jako krzywdzące i nieuprawnione. – czytamy w uchwale podpisanej przez adw. Justynę Metelską, przewodniczącą Komisji.

Komisja przypomniała również, że Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej już w 2005 roku zwracało uwagę na niedopuszczalne wypaczanie i celowe zniekształcanie faktów historycznych związanych z hitlerowskim ludobójstwem, skierowanym przeciwko narodowi polskiemu i innym narodom.

Czytaj uchwałę nr 4/2017 Komisji Praw Człowieka

Zobacz też uchwałę nr 14/2004 Prezydium NRA 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski