Komisja Praw Człowieka przy NRA zaniepokojona działaniami dotyczącymi ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

- Z najwyższym niepokojem obserwujemy instrumentalne postępowanie władzy wykonawczej i ustawodawczej w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego, godzące w wynikającą z zasady trójpodziału władzy równowagę ustrojową – napisała Komisja Praw Człowieka przy NRA w stanowisku zajętym 19 listopada 2015 r.  

Adwokaci tłumaczą, że TK stanowi krytyczny element w demokratycznym systemie wzajemnej kontroli władz i zasługuje na bezwzględny szacunek, niezależny od aktualnego układu sił politycznych.

KPCz sprzeciwia się również działaniom podejmowanym przez organy władzy publicznej w sprawie wyboru sędziów TK, których kadencja upływa w 2015 r. - Niezależnie od podnoszonych poważnych wątpliwości dotyczących prawidłowości i zgodności z prawem rozwiązań uchwalonych przez Sejm VII kadencji, podejmowane obecnie inicjatywy ustawodawcze dotyczące ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zmierzające do zmiany ustawy z mocą wsteczną, Komisja ocenia jako podważające zaufanie do fundamentów demokratycznego państwa prawnego. – czytamy.

Zdaniem Komisji podejmowane w ostatnim czasie działania władz publicznych mogą być postrzegane jako przejaw instrumentalnego traktowania prawa, stanowiącego nadużycie procesu legislacyjnego w celach politycznych.

Komisja wyraża też zaniepokojenie tempem prac legislacyjnych i apeluje o przeprowadzenie rzetelnych konsultacji nad zgłaszanymi inicjatywami ustawodawczymi. 

Stanowisko zostało przekazane do Prezydenta RP raz Marszałków Sejmu i Senatu.

czytaj stanowisko KPCz

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/