Komisja Praw Człowieka przy NRA zaniepokojona sytuacją białoruskich adwokatów

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej jest zaniepokojona działaniami Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości Republiki Białorusi skierowanymi przeciwko adwokatom z Izb Adwokackich w Mińsku i Mahilioú, którzy walczą o prawa człowieka

W liście sygnowanym przez adw. Justynę Metelską, przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy NRA, Komisja apeluje o zaprzestanie ingerowania przez władze publiczne Białorusi w działalność prawników, zapewnienie im niezależności oraz o zaprzestanie wywierania na nich nacisków. 

Reakcję Komisji wywołały działania Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości Republiki Białorusi, która przeprowadzając weryfikację zdolności do wykonywania zawodu adwokata, arbitralnie pozbawiła prawa do wykonywania zawodu m.in. adwokat Hannę Bakhtsinę, a kilkunastu adwokatów warunkowo dopuściła do wykonywania zawodu. Szczególny sprzeciw Komisji Praw Człowieka przy NRA budzi fragment uzasadnienia decyzji dotyczącej pozbawienia adwokat Hanny Bakhtsiny licencji adwokackiej ze względu na „brak profesjonalnych umiejętności”, choć jako prawnik posiada ona prawie 40-letnie doświadczenie zawodowe.

Komisja Praw Człowieka przy NRA wskazuje, że represje dotykają obrońców praw człowieka, którzy od wielu lat zaangażowani są w obronę działaczy opozycji. Represje dotyczące adwokatów miały już miejsce w przeszłości, kiedy dotknęły m.in. adwokata Pavla Sapelko, odznaczonego w 2012 roku Nagrodą Praw Człowieka przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (Council of Bars and Law Societies of Europe Human Rights Award).

(czytaj list Komisji Praw Człowieka przy NRA)

(list w wersji angielskiej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry