Komisja senacka wysłuchała kandydatów do Państwowej Komisji ds. pedofilii

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wysłuchała 30 czerwca kandydatów do Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków pedofilii. Kandydatem zgłoszonym przez Naczelną Radę Adwokacką jest adw. Marian Jagielski, dziekan ORA w Opolu.

Do Marszałka Senatu zostały zgłoszone kandydatury: Adama Czarneckiego – kandydat zgłoszony przez Stowarzyszenie „Możesz” na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą w Piastowie; adw. Mariana Jagielskiego – kandydat zgłoszony przez Naczelną Radę Adwokacką; prof. Agnieszki Rękas – kandydatka zgłoszona przez grupę 35 senatorów;  Agnieszki Widery-Wysoczańskiej – kandydatka zgłoszona przez Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom „Eurydyka”.

30 czerwca na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wysłuchano troje kandydatów (Agnieszka Widera-Wysoczańska nie dotarła na posiedzenie). Kandydatom zadawano pytania dotyczące ich oceny dotychczasowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach o przestępstwa pedofilii, jaka powinna być rola państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz np. w jakim wieku dzieci powinny być edukowane w kwestii nadużyć seksualnych.

Adw. Marian Jagielski powiedział m.in., że ma zaszczyt reprezentować Naczelną Radę Adwokacką. Zawód adwokata wykonuje od 35 lat, ma więc duże doświadczenie zawodowe oraz życiowe. Podkreślił, że Komisja ds. wyjaśniania przypadków pedofilii powinna skupiać się na aspektach merytorycznych, patrząc na sprawy pod kątem prawnym. W jego ocenie najważniejsze jest, by kara za przestępstwo pedofilii była szybka i nieuchronna. Z kolei ofiary walczące o odszkodowania powinny móc liczyć na przewidywalny termin zakończenia ich spraw.

Kandydaci zostali zaproszeni na posiedzenie plenarne Senatu, które odbędzie się 2 lipca o godz. 9. Wówczas senatorowie będą jeszcze mieli prawo zadawania pytań kandydatom, po czym wybiorą poprzez głosowanie jednego z nich.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry