Komunikat w sprawie informacji rzecznika prasowego MS

Biuro prasowe Naczelnej Rady Adwokackiej odniosło się do komunikatu Rzecznika Prasowego Ministra Sprawiedliwości w sprawie podpisania przez Prezydenta RP ustawy Kodeks postępowania karnego.

W informacji prasowej Rzecznik Ministra Sprawiedliwości zarzuca obrońcom w sprawach karnych wykorzystywanie zwolnień lekarskich i składanie spóźnionych wniosków dowodowych w celu obstrukcji sądowej i opóźniania rozpoznania spraw.

Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę, że nie do zaakceptowania jest piętnowanie obrońców za wykonywanie ich obowiązków. Zarzucana przez rzecznika prasowego MS obrońcom przewlekłość postępowań sądowych ma swoje źródło w skomplikwanej i uciążliwej procedurze karnej oraz w złej organizacji pracy organów sprawujących wymiar sprawiedliwości, a nie w rzekomej obstrukcji procesowej.

Również twierdzenie Rzecznika Prasowego resortu sprawiedliwości, jakoby zgłaszanie po terminie wniosków dowodowych to „częsta sztuczka prawnicza, służąca przewlekaniu procesów” jest stwierdzeniem nieprawdziwym, świadczy o niezrozumieniu roli obrońcy i nieznajomości przepisów procedury karnej. Obowiązkiem adwokata jest działanie na korzyść klienta. Jeśli w trakcie procesu pojawia się dowód, który może korzystnie wpłynąć na losy oskarżonego, to nie tylko zasada prawdy obiektywnej, ale zwykłe poczucie sprawiedliwości wymaga, aby dowód taki został przeprowadzony. 

czytaj komunikat biura prasowego NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski