Komunikat dla adwokatów ws przesyłek sądowych w sprawach karnych

Publikujemy komunikat sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej dla adwokatów w sprawie wydawania awizowanej korespondencji sądowej w sprawach karnych pełnomocnikom adresatów. 

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, podkreśla w komunikacie, że kwestia przywrócenia możliwości odbierania korespondencji sądowej przez pełnomocników adresatów stanowi jeden z priorytetów działań Naczelnej Rady Adwokackiej. Przytacza korespondencję z ministerstwem oraz informuje o odbytych już spotkaniach oraz zaplanowanych działaniach.

(czytaj dotychczasową korespondencję z ministerstwem)

"Prawidłowa wykładnia przepisów rangi ustawowej zmusza Pocztę Polską - podobnie jak to czynił do końca lutego poprzedni operator pocztowy - do respektowania przepisu art. 37 ust. 2 Prawa pocztowego i wydawania awizowanej korespondencji sądowej w sprawach karnych również pełnomocnikom adresatów, nawet bez konieczności zmiany rozporządzenia" - przypomina adw. Dębowski w podsumowaniu, zapewniając, że o to będzie zabiegał.

(czytaj komunikat sekretarza NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry