Komunikat dotyczący prania brudnych pieniędzy

Poniżej publikujemy komunikat adw. Rafała Dębowskiego, sekterarza NRA i adw. Henryka Stabli, skarbnika NRA, w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


KOMUNIKAT
w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 13.10.2019 roku wchodzi w życie rozdział 6 oraz przepisy art. 194 i 195 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na mocy tych przepisów tworzy się Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, do którego spółki prawa handlowego (z wyjątkiem spółek publicznych) mają obowiązek zgłosić m.in. swoich beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ww. ustawy. Obowiązkowi temu podlegają wszystkie wskazane w art. 58 spółki prawa handlowego, a więc nie tylko nasi klienci, ale także spółki prawa handlowego, w których adwokaci wykonują zawód zgodnie z art. 4a prawa o adwokaturze.

Przepis art. 195 ustawy przewiduje 6 miesięczny termin do zgłoszenia danych dla spółek prawa handlowego wpisanych do rejestru przedsiębiorców przed dniem 13.10.2019r. Zwrócić należy uwagę na treść art. 60, który wyznacza 7 dniowy termin na zgłoszenie nowo utworzonych spółek oraz zmiany danych podlegających przekazaniu. Ma to o tyle znaczenie, że adwokaci są instytucjami obowiązanymi m.in. w zakresie w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną dotyczącą wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej oraz tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi.

Korzystając z okazji warto przypomnieć o nałożonym na adwokatów, w zakresie w jakim są instytucją obowiązaną (art. 2 ust. 1 pkt. 14) obowiązku aktualizacji „oceny ryzyka” (art. 27) w ramach wdrożonej w kancelarii „procedury instytucji obowiązanej” (art. 50). Aktualizacja winna być dokonywana w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Prosimy o zwrócenie uwagi czy wchodzące w życie przepisy ustawy nie są okolicznością uzasadniającą aktualizację „oceny ryzyka” w ramach „procedury instytucji obowiązanej”, które każda kancelaria winna posiadać.

 

adwokat Rafał Dębowski                                                               adwokat Henryk Stabla

Sekretarz NRA                                                                                     Skarbnik NRAShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry